J. Vigas, S.A.

Fàbrica de taps de Suro

Fàbrica J. Vigas i Unitat de Producció

 

Instal·lació de climatització, electrificació, fontaneria, xarxa informàtica, telefonia i seguretat.

 

www.jvigas.com