Radio Liberty

4 3 2 1

Emissora de ràdio americana establerta a Pals, utilitzada durant la Guerra Freda

 

Instal·lació de climatització, electrificació, fontaneria, xarxa informàtica, telefonia i seguretat.

 

www.radioliberty.org