Habitatges unifamiliars Palafrugell

2 1

Grup de 3 cases dins de Palafrugell

 

Instalación de climatització, electrificació, lampisteria, serveis, telefonia i seguretat.