Serveis

2 1

Estudis Termogràfics

La termografia és una tècnica que permet mesurar temperatures exactes a distància i sense necessitat d’estar en contacte amb l’objecte a estudiar. Mitjançant la captació de la radiació infraroja de l’espectre electromagnètic, utilitzant càmeres termogràfiques o de termovisió, es pot convertir l’energia radiada en informació sobre temperatura, fet que ens permetrà prevenir futures averies amb antelació suficient per actuar.

MÉS INFORMACIÓ