Services

Control i visualització

En aquest apartat trobem tot el que fa referència a control i visualització de l'estat d'una habitatge. Aquest control i visualització es pot realitzar des de diferents aparells ja sigui pantalles tàctils, Pc's, telèfons mòbils, PDA, I-Phone, comandament multifunció, etc.

Pantalles tàctils i comandaments multimèdia:

Models de diverses marques Jung, Philips, Berker, Iphone, Logitech...

MORE INFORMATION