Services

Fontaneria

La domòtica no només permet actuar en la instal•lació elèctrica d'una casa, també ens serveix per automatitzar processos de control d’abastament d'aigua, permetent controlar en tot moment el consum on es produeix i combinar-ho amb talls de subministrament en cas de quedar-se una aixeta oberta sense presència.

Reg automàtic: Les instal•lacions de reg són regulades per tot el que intervé en la domotització de la habitatge, fent possible que l'horari, la quantitat d'aigua i les zones de reg siguin controlades depenent del clima o les necessitats de l'usuari.

MORE INFORMATION